Bestuur

Voorzitter:
Waarnemend d.d. secretaris
Redactieverantwoordelijke 'Wandelweetjes'
en Website, bus verantwoordelijke
Van Espen Jean Pierre
Eikeblok 32 - 3150 Tildonk
0473/88 73 24
jean-pierre-marlies@skynet.be

Waarnemend Penningmeester
Hendrickx Patrick
Guldensporenlaan 26 - 3010 Kessel-lo
0491/41 15 97
patrick.hendrickx@outlook.com

Wil je ook deel uitmaken van onze wandelclub ?

Wandel Sport Vrienden De Fonskes vzw

0473/88 73 24

info@wsvdefonskes.be